Overheid loopt ruim 1 miljard euro mis door hogere belastingen op brandstof

Door de verhoogde brandstofaccijnzen tanken automobilisten massaal over de grens. Hierdoor loopt de schatkist ruim een miljard euro mis, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van BOVAG en NOVE.

Vooral voor benzine geldt dat de prijsverschillen met België en Duitsland groot zijn, respectievelijk 16 en 14 cent per liter. Als gevolg van verschillende belastingverhogingen is binnen anderhalf jaar het prijsverschil gemiddeld 5 eurocent vergroot. Hierdoor kunnen tankstations in de grensstreek het hoofd nauwelijks meer boven water houden. Maar de overheid snijdt zich ook in eigen vingers omdat de belastinginkomsten sterk teruglopen.

Uitgebreid consumentenonderzoek laat zien dat maar liefst 53 procent van de privérijders uit het grensgebied tankt over de grens (vakantieverkeer uitgezonderd). 16 procent stelt zelfs alleen nog maar in de buurlanden te tanken. Hiervan geeft een overgrote meerderheid aan dat hierbij het prijsverschil de doorslag geeft. Jaarlijks vloeit op deze manier ruim 1 miljard liter naar het buitenland. Dit staat gelijk aan 15% van het totaal door privérijders getankt.

De gederfde accijnzen en Btw voor de overheid bedragen daarmee meer dan 1 miljard euro. Deze cijfers zullen nog dramatischer uitvallen als de voorgenomen accijnsverhogingen voor 2014 doorgang vinden. Van de grensstreekbewoners (totaal bezitten zij 1,5 miljoen personenauto’s) die nog niet over de grens tankt geeft maar liefst 48 procent aan in dat geval wel de grens over te gaan. En als automobilisten toch de grens over gaan, kopen ze vaak ook een voorraad sigaretten of shag. Want ook die producten zijn een stuk goedkoper in onze buurlanden. BOVAG en NOVE roepen de regeringspartijen daarom op om de accijnsverhogingen en inflatiecorrecties voor 2014 te schrappen.

Comments are closed.