BOVAG, RAI Vereniging en VNA hebben de fracties in de Tweede Kamer erop gewezen dat het verhogen van de BPM en het schrappen van de verlaging van de MRB, zoals in het begrotingsakkoord is beklonken, strijdig is met de afspraken die zijn vastgelegd in de Autobrief 1 van 2011.In de Autobrief van 30 juni 2011 zijn door toenmalig minister van Financiën Jan-Kees de Jager voor de periode 2012 tot 2016 de periodieke aanscherping van CO2-grenzen en de daarbij behorende tarieven voor de BPM en fiscale bijtelling vastgelegd en in beton gegoten. Daarnaast is daarin vastgelegd dat het heffen van MRB op zuinige auto’s vanaf 1 januari 2014 gecompenseerd wordt door de MRB op andere auto’s te verlagen. De Autobrief is destijds na uitgebreid overleg tussen het ministerie van Financiën en BOVAG en RAI Verenging tot stand gekomen, met als doel voor de middellange termijn duidelijkheid te bieden aan autokopers, zakelijke rijders en de autobranche. Met het vastleggen van de afspraken tot 2016 werd voorkomen dat er te pas en te onpas aan de knoppen wordt gedraaid en niemand weet waar hij aan toe is.

In beton gegoten
Die ‘in beton gegoten’ afspraken worden nu met voeten getreden door de inhoud van het begrotingsakkoord, waarbij de overheid zich onbetrouwbaar opstelt. De compensatiemaatregel voor de MRB is geschrapt en dat moet 250 miljoen euro opbrengen, terwijl de hogere BPM voor 200 miljoen euro is ingeboekt voor 2015. Daar bovenop moet de accijnsverhoging op diesel (3 cent per liter) en LPG (7 cent per liter) komend jaar 280 miljoen euro opleveren. Middels een onderzoek door Ecorys in opdracht van BOVAG en NOVE is afgelopen week reeds aangetoond dat de hogere brandstofprijzen slechts 127 miljoen euro opbrengen, terwijl de omzetderving voor pomphouders ruim 500 miljoen euro bedraagt. Zowel particulieren als transporteurs zullen immers in toenemende mate in België en Duitsland gaan tanken, waar de accijnzen niet verhoogd worden. Daarover zei De Jager in dezelfde Autobrief in 2011 dat accijnsverhoging ondenkbaar is zolang buurlanden dat niet ook doen.

Vertrouwen
BOVAG, RAI Vereniging en VNA doen daarom een dringend beroep op de fracties om de afspraken die in 2011 in Autobrief 1 zijn vastgelegd -en goedgekeurd door de Tweede Kamer- te respecteren. De betreffende elementen uit het begrotingsakkoord moeten zodanig worden aangepast dat zij in lijn komen te liggen met Autobrief 1. Zodoende kan de branche met vertrouwen voor de periode 2016 tot 2020 meewerken aan Autobrief 2, aan de doelen die alle partijen voor ogen hebben: een duurzame en toekomstbestendige mobiliteit, in lijn met de afspraken uit het SER Energieakkoord.

Download de brief van BOVAG, RAI Vereniging en VNA aan de Tweede Kamer

Comments are closed.